Phải làm gì khi bị mất hoặc quá hạn hộ chiếu

Quá hạn hộ chiếu

Khi hộ chiếu của bạn bị quá hạn, bạn vẫn có thể gia hạn hộ chiếu trong vòng 1-2 tháng sau khi hết hạn. Trong trường hợp hộ chiệu của bạn đã hết hạn quá lâu mà không có lý do thì bạn phải nộp phạt 2000 Yen.

Mất hộ chiếu

Nếu bạn để mất hộ chiếu, việc đầu tiên bạn cần làm là báo với cảnh sát và lấy giấy chứng nhận mất hộ chiếu. Sau đó bạn mang giấy chứng nhận này, cùng với một tờ sơ yếu lý lịch đến các cơ quan đại diện của Việt Nam để xin/gia hạn hộ chiếu như bình thường.

Lưu ý:
-Nếu hộ chiếu của bạn là hộ chiếu cấp trong nước, thì bạn phải trờ từ 7-10 ngày để cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam có thể xác minh, sau đó Sư quán Việt Nam hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản mới có thể cấp lại hộ chiếu cho bạn.
-Nếu hộ chiếu của bạn do chính Sư quán Việt Nam hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản cấp thì bạn có thể lấy ngay được.

Comments