I. Kỳ thi tuyển sinh đại học
Kì thi tuyển sinh đại học tại Nhật

Phần 1-1

[Nội dung chi tiết]

Phần 1-2

[Nội dung chi tiết]

Xét tuyển vào đại học

Kì thi du học Nhật Bản (EJU)

[Nội dung chi tiết]

Các chứng chỉ, thủ tục cần thiết để xét tuyển vào đại học

[Nội dung chi tiết]

Chế độ xét tuyển đặc biệt dành cho sinh viên nhận học bổng MEXT hệ đại học

Giới thiệu

Quy trình xét tuyển và thi tuyển

Bí quyết học tập để vào đựoc trường đại học như ý muốn

Trường ngoại ngữ Osaka

Trường ngoại ngữ Tokyo


Comments