I. Học bổng của chính phủ Nhật Bản

Giới thiệu chung về học bổng chính phủ Nhật Bản (MEXT)

Mục đích, ý nghĩa

 Học bổng chính phủ Nhật Bản (MEXT) do Bộ giáo dục, văn hóa thể thao và khoa học Nhật Bản (Monbukagakúho- MEXT) cấp hàng năm dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh từ các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đấy giao lưu văn hóa, khoa học, công nghệ  đồng thời đào tạo nguồn nhận lực phục vụ cho các hoạt động hợp tác về mọi mặt giữa Nhật Bản và các quốc gia khác.

Tóm tắt tiêu chuẩn xét tuyển

[Nội dung chi tiết]
Tiểu chuẩn xét tuyển lưu học sinh học bổng MEXT
(năm 2009) (nguồn: studỵapan.org)

Nghiên cứu sinh
Sinh viên khóa huấn luyện sư phạm
Sinh viên
 hệ đại học
Trình độ
Cao học
Đại học
Chứng chỉ
Tốt nghiệp đại học Tốt nghiệp đại học
Tốt nghiệp trung học phổ thông
Giới hạn độ tuổi (vào lúc tuyển sinh)
Dưới 35 tuổi
từ 17 tuổi đến 22 tuổi
Thời gian
Trong vòng 2 năm (tính cả thời gian học dự bị tiếng nhật)
Trong vòng 1,5 năm (tính cả thời gianhọc dự bị  tiếng nhật) 5 năm tính cả thời gian học dự bị tiếng nhật (riêng ngành y: 7 năm)
Thời gian học dự bị tiếng nhật
 Nửa năm (tại các trường đại học trong cả nước) Các ứng viên đạt yêu cầu về tiếng Nhật có thể nhập học trực tiếp (bỏ qua khóa dự bị)
 1năm (tại trường đại học ngoại ngữ Tokyo và Osaka)
Khóa học chuyên môn
Học chuyên môn tại các viện đại học
Đào tạo đặc biệt tạo các khoa sư phạm
Học chuyên môn tại các trường đại học
募集対象国(地域を含

Từ tất cả các nước (168 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Từ các quốc gia đang phát triển (64 quốc gia)
Từ các nước đang phát triển (100 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Số lượng tuyển sinh
4,030 người
155 người
478 người
Số tiền học bổng
  \152,000~\158,000/ tháng
\125,00-\128,00 /tháng
Tiền học phí
Miễn học phí đối với các trường đại học và cao đẳng quốc lập
Đối với các trường tư thục, tiền học phí sẽ do MEXT chi trả
Tiền di chuyển
Hỗ trợ vé máy bay chiều đi và về
Tiền hỗ trợ chi phí nhà ở
\9,000円 hoặc\12,000 (tuy nhiên không áp dụng cho các ứng viên kể từ năm 2000

Tiền trợ cấp y tế
Tùy theo dự toán hàng năm
Tiến cử của đại sứ quán
Tiến cử của trường đại học (Thi tuyển tại nứoc ngoài)
×
×
Tiến cử của trường đại học (Thi tuyển tại Nhật)
×
○(最終年次のみ)
Giấy tờ thủ tục
Bản tiếng Nhật
Bản tiếng Anh
Bản tiếng Nhật
Bản tiếng Nhật
Bản tiếng Anh
Đề thi và đáp án thi tuyển các năm trước
Bản tiếng Nhật
Bản tiếng Anh
Bản tiếng Nhật
Bản tiếng Anh

Học bổng MEXT bậc cao học

Quy trình xét tuyển

[Nội dung chi tiết]

Quy trình thi tuyển

[Nội dung chi tiết]

Các trang web liên quan

[Nội dung chi tiết]

Học bổng MEXT bậc cao đẳng

Quy trình xét tuyển

[Nội dung chi tiết]

Quy trình thi tuyển

- Các môn thi
- Kinh nghiệm ôn thi và làm bài thi

Các trang web liên quan


Học bổng MEXT bậc đại học

Quy trình xét tuyển

Giai đoạn 1: Tiến cử của trường đại học,
Giai đoạn 2: Xét duyệt hồ sơ

Quy trình thi tuyển

Các ứng viên đạt yêu cầu sẽ tham gia thi tuyển tại đại sứ quán và lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam

Các trang web liên quan

Hướng dẫn giấy tờ,thủ tục (phía Nhật):  (tiếng Anh)

                                                          (tiếng Nhật)

Thông báo của bộ giáo dục Việt Nam: Thông báo tuyển sinh học bổng chính phủ Nhật Bản bậc đại học, cao đẳng năm 2011

Học bổng MEXT hệ giao lưu văn hóa

Quy trình xét tuyển

[Nội dung chi tiết]

Quy trình thi tuyển

[Nội dung chi tiết]

Các trang web liên quan

[Nội dung chi tiết]

Học bổng MEXT hệ đào tạo giáo viên

Quy trình xét tuyển

[Nội dung chi tiết]

Quy trình thi tuyển

[Nội dung chi tiết]

Các trang web liên quan

[Nội dung chi tiết]

0363F878-6B1F-1E40-25F0-BCFE955D5906
1.02.28
Comments