Hướng dẫn

Cộng tác viên (Collaborator)

Hướng dẫn biên tập từ A tới Z

Chú ý: Click chuột vào Video để xem video trên Youtube với chất lượng HD (720p)

Tạo một chương mới, bài viết mới

Chú thích:
- Chương là một trang (page) mà có nhiều trang con (subpages), chỉ chứa liên kết (links) tới các trang con, mà không có nội dung.
- Bài viết là một trang (page) mà không có trang con (subpage), chỉ có nội dung.

Quy định về cách đặt tên và đánh số

<Số thứ tự>.<1 dấu cách><Tựa đề bài viết/chương mới>

Chú ý:
(*) Không đánh số các bài viết/chương mà nội dung đang được phát triển. Khi nội dung đầy đủ tới một mức nhất định, sẽ tổng hợp thành một bài viết/chương riêng và được đánh số.
(**) Phụ lục luôn ở cuối cùng và không đánh số.
(***) Các trường hợp đặc biệt không đánh số (tự động sắp xếp theo trình từ alphabet):
- Các vướng mắc thường gặp phải trong cuộc sống ở Nhật và cách giải quyết
- PHỤ LỤC B - Chia sẻ kinh nghiệm
- PHỤ LỤC C - Giới thiệu một số trường đại học tại Nhật bản
<Tiếp tục bổ sung vào danh sách trên nếu có trường hợp mới phát sinh>

*********************Ví dụ 1****************************

Chương 3 – Du học tại Nhật Bản

1. Chính sách khích lệ du học Nhật Bản của chính phủ Nhật

2. Thuận lợi và khó khăn của du học Nhật Bản (bao gồm cả những đãi ngộ đối với du học sinh)

3. Đến với du học Nhật Bản

A. Hướng dẫn chung

B. Tài chính:

I. Học bổng của chính phủ Nhật Bản

II. Học bổng của các trường Đại học, các tổ chức NGO, các tập đoàn kinh tế

III. <Tựa đề bài viết mới>

Các học bổng khác (*)

C. <Tựa đề bài viết/chương mới>

4. <Tựa đề bài viết/chương mới>

Phụ lục: các trung tâm tư vấn, địa chỉ, website giới thiệu và hướng dẫn về du học Nhật Bản (**)

************************Hết*****************************

*********************Ví dụ 2***************************

Chương 5 – Cuộc sống sinh hoạt thường ngày

1. Nhà ở:

A. Ký túc xá

B. Nhà riêng

C. <Tựa đề bài viết mới>

Phụ lục: danh sách các trang web, công ty dịch vụ tìm nhà (**)

2. <Tựa đề bài viết/chương mới>

Các vướng mắc thường gặp phải trong cuộc sống ở Nhật và cách giải quyết (*)

Gia hạn thị thực (***)

Gia hạn hộ chiếu (***)

************************Hết**************************************

Biên tập (edit)


Thêm mục lục (table of contents)


Chèn nội dung (gdocs, youtube,...)


Di chuyển một bài viết/chương tới vị trí khác (move)


Ghi tên vào danh sách Cộng tác viên

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia cộng tác biên tập Sổ tay du học. Để có được danh sách đầy đủ nhất, đồng thời ghi nhận công lao đóng góp của các bạn, xin điền tên, nơi học tập, làm việc, cùng bài viết đã tham gia biên tập vào danh sách Cộng tác viên (click Add item)

Quản lý viên (Owner)

Mời thêm cộng tác viên

Chú ý: Chỉ có owner mới có quyền mời thêm cộng tác viên.

Thay đổi Sidebar

Bản Video này hơi cũ, nên không có tính năng Add URL trong Navigation. Ví dụ: VYSA, Hỏi đáp ở Sidebar.